Modulen Öso L4 / Ts L3

Detta  är den modulen som jag har tänkt att ha med till Gävle Järnvägsmusseum  v. 41 13-14/10 på MMM årliga körning.
 
Förlagan till denna modul är en bit av linjen mellan Hemfosa och Segersäng på Nynäsbana. Namnet Öso L4 / Ts L3 står för singnalen som står mittemellan, det är stationsgränsen mellan Ösmo och Tungelsta. Segersäng ligger inom Ösmo station och Hemfosa ligger inom Tungelsta stations område.

Naturen är vild vuxen skog mest bestående av gran och lövträd, men även tallar och bergshällar. Modulen kommer ha en blandning av denna natur och lövträden ska ha höstens färger.

Några bilder på förlagans natur straxt innan Segersäng, efter bilderna började jag filma. Naturen är snarlik längsmed hela sträckan Ösmo - Tungelsta. Bilderna och filmen är tagna från bakre hytt på en X10 påväg Segersäng - Hemfosa 070504 vid 20 tiden.

Linjen Ssä - Hfa


Linjen Ssä - Hfa

Linjen Ssä - Hfa

mmm_osots_38.jpg

mmm_osots_40.jpg


En ny filmsnutt på ca: 12,5 mb i .mov format.

Film från 070913


******************

Sträckan jag avbildar i .mov ca: 3 Mb

Här kommer du vidare till själva bygget.

Bygget av Öso L4 / Ts L3

******************

Genvägar till de olika delarna.

Del 1 ramen
Del 7 mer från förebilden
Del 2 el & spår
Del 8 sarg, träd och kontaktledning
Del 3 landskaps grunden
Del 9 bättring av landskap
Del 4 biltema mattan
Del 10 hur träden blir till
Del 5 grassmaster
Del 11 färdiga resultatet i Gävle
Del 6 nu grönskar det
Del 12 bilen packad